blob.png

blob.png

胜坂46VS败犬48,谁更红!blob.png

紧随时事的霉梗


blob.png

这黄毛也太失败了!


blob.png

你们两过得了


QQ图片20180313094423.gif

一人开挂,全队吃鸡!


blob.png

高达真生气了!


blob.png

我有特别的压泡面技巧


blob.png

嗯.....娶初音似乎很有道理!


blob.png

不带绿帽子的saber不是好关羽!


blob.png

blob.png

blob.png

纯爷们式抽卡流程与结果


blob.png

出家人也是人!要体验民间疾苦


blob.png

弗利萨大王的女装